Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Доставка на хранителни продукти

21.07.2015 15:16:00

Доставка на хранителни продукти

Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

21.07.2015 11:51:00

Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Домашен социален патронаж, ДЦВХУ „Св. св. Козма и Дамян“ и проект „Обществена трапезария“ в Община Панагюрище“

03.07.2015 09:00:00

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Домашен социален патронаж, ДЦВХУ „Св. св. Козма и Дамян“ и проект „Обществена трапезария“ в Община Панагюрище“

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7

09.06.2015 09:19:00

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7

Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения

18.05.2015 13:37:00

Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КВОТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ” ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

14.05.2015 10:01:00

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КВОТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ” ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година

29.04.2015 09:47:00

Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година

Текущ ремонт по поддържане на улици в Община Панагюрище - 2015 г. - 656573

24.03.2015 15:29:00

Текущ ремонт по поддържане на улици в Община Панагюрище - 2015 г. - 656573