ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КВОТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ” ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КВОТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ” ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Панагюрище, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, включваща 6 (шест) самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

Група линии:

1. Автобусна линия София – Панагюрище (през Вакарел):

1.1. Разписание № 13401 – София - Панагюрище – през Вакарел

час на тръгване: 06:00 -  час на връщане: 09:00

(изпълнява се целогодишно)

1.2. Разписание № 13402 – София - Панагюрище – през Вакарел

час на тръгване: 10:00 -  час на връщане: 13:30

(изпълнява се целогодишно)

1.3. Разписание № 13404 – София - Панагюрище – през Вакарел

час на тръгване: 16:00 -  час на връщане: 19:00

(изпълнява се целогодишно)

2. Автобусна линия: Панагюрище – Панагюрски колонии

2.1. Разписание № 1301 час на тръгване: 07:30 -  час на връщане: 08:10

2.2. Разписание № 1302 час на тръгване: 12:30 -  час на връщане: 13:10

2.3. Разписание № 1303 час на тръгване: 17:15 -  час на връщане: 17:55

2.4. Разписание № 1304 час на тръгване: 19:30 -  час на връщане: 20:10

(изпълнява се 01 Април до 31 Октомври)

2.5. Разписание № 1305 час на тръгване: 18:45 - час на връщане: 19:30

(изпълнява се от 01 Ноември до 31 Март)

(без празнични и почивни дни)

 

Обособена позиция 2: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

Група линии:

1. Автобусна линия : Пазарджик - Панагюрище (директна)

1.1. час на тръгване: 06:00 -  час на връщане: 08:00

1.2. час на тръгване: 07:00 -  час на връщане: 09:00

1.3. час на тръгване: 11:00 -  час на връщане: 13:00

1.4. час на тръгване: 12:00 -  час на връщане: 15:00

2. Автобусна линия: Панагюрище – Оборище

2.1. Разписание № 1320 час на тръгване: 07:00 - час на връщане: 07:20

(изпълнява се от понеделник до петък) 

 

Обособена позиция 3: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

Група линии:

1. Автобусна линия : Пазарджик – Панагюрище (през Стрелча)

1.1. час на тръгване: 06:30 - час на връщане: 08:30

1.2. час на тръгване: 09:50 - час на връщане: 11:50

1.3.час на тръгване: 13:30 - час на връщане: 15:50

2. Автобусна линия: Панагюрище – Поибрене

2.1. Разписание № 1312 час на тръгване: 05:50 - час на връщане: 06:30

(изпълнява се от понеделник до петък)

2.2. Разписание № 1313 час на тръгване: 08:00 - час на връщане: 09:00

(изпълнява се от понеделник до петък)

2.3. Разписание № 1314 час на тръгване: 08:30 - час на връщане: 09:05

(изпълнява се в събота и неделя)

2.4. Разписание № 1315 час на тръгване: 11:00 - час на връщане: 12:10

2.5. Разписание № 1316 час на тръгване: 13:30 - час на връщане: 14:10

2.6. Разписание № 1317 час на тръгване: 17:30 - час на връщане: 18:10

(изпълнява се от понеделник до петък)

2.7. Разписание № 1318 час на тръгване: 18:00 - час на връщане: 18:40

(изпълнява се в събота и нделя)

2.8. Разписание № 1319 час на тръгване: 20:00 - час на връщане: 20:35

(изпълнява се от понеделник до събота)

 

Обособена позиция 4: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

Група линии:

1. Автобусна линия: Пазарджик – Панагюрище (през Баня)

1.1. час на тръгване: 15:00 -  час на връщане: 17:00

1.2. час на тръгване: 17:30 -  час на връщан

е: 19:10

2. Автобусна линия: Панагюрище – Елшица (през Бъта)

2.1. Разписание № 1310 час на връщане: 06:20

(изпълнява се от понеделник до петък)

2.2. Разписание № 1311 час на тръгване: 13:30 - час на връщане: 14:17

(изпълнява се от понеделник до петък)

3. Автобусна линия: Панагюрище – Попинци

3.1. Разписание № 1309 час на тръгване: 18:45 - час на връщане: 19:25

(изпълнява се от понеделник до петък)

 

Обособена позиция 5: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

Група линии:

1. Автобусна линия София – Панагюрище (по автомагистрала Тракия)

1.1. Разписание № 13101 – София - Панагюрище – през Гелеменово

час на тръгване: 07:00 -  час на връщане: 14:30

(изпълнява се целогодишно, изпълнява се в събота)

1.2. Разписание № 13102 – София - Панагюрище – през Гелеменово

час на тръгване: 13:30 - час на връщане: 16:30

(изпълнява се целогодишно, изпълнява се в неделя и празнични дни)

2. Автобусна линия: Панагюрище – Бъта

2.1 Разписание № 1306 час на тръгване: 07:50 -  час на връщане: 08:35

(изпълнява се от понеделник до петък) 

3. Автобусна линия: Панагюрище – Баня

3.1. Разписание № 1307 час на тръгване: 10:20 -  час на връщане: 10:50

 

Обособена позиция 6: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:

Група линии:

1. Автобусна линия София – Панагюрище (по автомагистрала Тракия)

1.1. Разписание № 13201 – София - Панагюрище – през Гелеменово

час на тръгване: 07:00 - час на връщане: 16:30

(изпълнява се целогодишно, изпълнява се в неделя и празнични дни)

1.2. Разписание № 13202 – София - Панагюрище – през Гелеменово

час на тръгване: 16:00 - час на връщане: 18:30

(изпълнява се целогодишно, изпълнява се в неделя и празнични дни) 

2. Градска автобусна линия :

2.1. Разписание - градска линия

час на тръгване: 04:34 -  час на връщане: 10:42

час на тръгване: 10:24 -  час на връщане: 22:00

час на тръгване: 16:04 -  час на връщане: 16:40

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

12.02.2016 10:18:00

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Обявление

14.05.2015 10:01:00

Обявление

Решенията за откриване

14.05.2015 10:01:00

Решение за откриване

Документация за участие

14.05.2015 10:01:00

Документация за участие

Разяснения по документацията

14.05.2015 10:01:00

Разяснения по документацията

Протоколи и доклади на комисиите

14.05.2015 10:01:00

Протоколи и доклади на комисиите

Решения по чл. 38 от ЗОП

22.02.2016 12:26:00

Решения по чл. 38 от ЗОП