Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения

  Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Осигуряване на хотелско настаняване, хранене и зали за обучения за изпълнение на изнесените обучения“ ”

Обявление

18.05.2015 13:37:00

Обявление

Решение за откриване

18.05.2015 13:37:00

Решение за откриване

Документация за участие

18.05.2015 13:37:00

Документация за участие

Решениe за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

18.05.2015 13:37:00

Решениe за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

Разяснения по документацията

18.05.2015 13:37:00

Разяснения по документацията

Протокол № 1

18.05.2015 13:37:00

Протокол № 1

Решение за прекратяване

18.05.2015 13:37:00

Решение за прекратяване

Информацията за датите и основанието за освобождаване на гаранциите

18.05.2015 13:37:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване на гаранциите