Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

БЛАГОУСТРАЯВАНЕ НА УЛИЦИ В С.ОБОРИЩЕ И С.ПОИБРЕНЕ

11.04.2016 13:56:00

Шаблон на публична покана

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи

05.04.2016 10:59:00

Шаблон на публична покана

Разширение на Гробищен парк, град Панагюрище

24.03.2016 11:09:00

Разширение на Гробищен парк, град Панагюрище

БЛАГОУСТРАЯВАНЕ НА УЛИЦИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И С.БАНЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

16.03.2016 13:32:00

БЛАГОУСТРАЯВАНЕ НА УЛИЦИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И С.БАНЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места и Домашен социален патронаж в община Панагюрище

25.02.2016 10:04:00

Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места и Домашен социален патронаж в община Панагюрище