Вътрешни правила

Документи
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2016-03-01 16:14:00 Изтеглете файл
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2015-03-17 11:27:00 Изтеглете файл