Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

15_08.08.2019 г.Текущ ремонт на сгради собственост на Община Панагюрище по 3 обособени позиции

08.08.2019 14:13:15

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - 1. Ремонт на Пенсионерски клуб "Павел Бобеков" в гр. Панагюрище;2. Текущ ремонт на покрива на Обреден дом-гр. Панагюрище; 3.Ремонт на покрива на сграда на народно читалище "Ванчо Пашов" с. Поибрене ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - 1. Ремонт на стълби към фасадата на сградата на НЧ "Христо Ботев -1927" в с. Левски; 2.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Поибрене; 3.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Елшица ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - 1. Текущ ремонт на сградата на ГУМ , гр. Панагюрище ;2. Текущ ремонт на къпалнята на градска минерална баня в гр. Панагюрище;3. Текущ ремонт централния вход на Театър Дом Паметник - гр. Панагюрище; 4. Текущ ремонт на БЗ "Спортни имоти", гр. Панагюрище; 5. Текущ ремонт в сграда на ДГ "Брезичка" - кабинет на МКБППМН, гр. Панагюрище; 6. Текущ ремонт в сграда на ДЦПЛУ "Св. Св. Кузма и Дамян", гр. Панагюрище

09_19.06.2019 г. Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Възстановяване на магистрален водопровод, в района на яз. „Газян“, с.Бъта

19.06.2019 11:19:33

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Възстановяване на магистрален водопровод в местността „Поленак“, в района на яз. „Газян“, с.Бъта“ ("Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене - реконструкция на водопровода от О.Ш. 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 - авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444м)