Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

14_08.06.2020 г. „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В С.ЛЕВСКИ И С.ЕЛШИЦА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“

08.06.2020 14:09:31

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод по улици "Атанас Попов" от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул."3дравец" от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" - Ш-ти участък, с.Елшица;

Прекратена 10_13.04.2020 г.Подмяна на водопроводи в с. Левски и с. Елшица Община Панагюрище по обособени позиции:

13.04.2020 14:16:38

Обособена позиция №1: Подмяна на водопровод по улици "Атанас Попов" от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул."Здравец" от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с. Левски и Обособена позиция №2: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" - Ш-ти участък, с. Елшица

09_01.04.2020 г.„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект

01.04.2020 11:58:01

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“