Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

09_01.04.2020 г.„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект

01.04.2020 11:58:01

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

05_17.03.2020 Одит на проект

17.03.2020 13:43:47

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

04_17.03.2020 Одит на проект

17.03.2020 13:37:13

Център за работа с деца на улицата - реконструкция и преустройство на сгради