Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

17_28.08.2019 г. „Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Панагюрище“, разделена в две обособени позиции, както следва:

28.08.2019 08:49:22

Обособена позиция № 1: “Доставка на контейнери за разделно събиране на строителни и зелени отпадъци“; Обособена позиция № 2: “Доставка на контейнери за смесени битови отпадъци тип „Бобър“ и кофа тип „Мева“

15_08.08.2019 г.Текущ ремонт на сгради собственост на Община Панагюрище по 3 обособени позиции

08.08.2019 14:13:15

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - 1. Ремонт на Пенсионерски клуб "Павел Бобеков" в гр. Панагюрище;2. Текущ ремонт на покрива на Обреден дом-гр. Панагюрище; 3.Ремонт на покрива на сграда на народно читалище "Ванчо Пашов" с. Поибрене ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - 1. Ремонт на стълби към фасадата на сградата на НЧ "Христо Ботев -1927" в с. Левски; 2.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Поибрене; 3.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Елшица ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - 1. Текущ ремонт на сградата на ГУМ , гр. Панагюрище ;2. Текущ ремонт на къпалнята на градска минерална баня в гр. Панагюрище;3. Текущ ремонт централния вход на Театър Дом Паметник - гр. Панагюрище; 4. Текущ ремонт на БЗ "Спортни имоти", гр. Панагюрище; 5. Текущ ремонт в сграда на ДГ "Брезичка" - кабинет на МКБППМН, гр. Панагюрище; 6. Текущ ремонт в сграда на ДЦПЛУ "Св. Св. Кузма и Дамян", гр. Панагюрище