18_17.09.2019 г. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на община Панагюрище за оперативен сезон 2019/2020 година

Обява

17.09.2019 17:01:45

Документация

17.09.2019 17:01:45

Протокол

14.10.2019 12:00:25