Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

17_28.08.2019 г. „Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Панагюрище“, разделена в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: “Доставка на контейнери за разделно събиране на строителни и зелени отпадъци“;

Обособена позиция № 2: “Доставка на контейнери за смесени битови отпадъци тип „Бобър“ и кофа тип „Мева“

Обява

28.08.2019 08:49:22

Документация

28.08.2019 08:49:22

Протокол

02.10.2019 14:19:26