Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Изпълнение на Инженеринг на многофамилна жилищна сграда в град Панагюрище

14.04.2016 10:03:00

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Ежедневна доставка на готова храна /кетъринг/ за нуждите на социалните заведения в община Панагюрище и ученически лагер в село Панагюрски колонии

13.04.2016 09:41:00

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Доставка на хранителни продукти за социалните и детските заведения

11.04.2016 16:49:00

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Избор на изпълнител на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст

04.04.2016 15:16:00

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификати на многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ

04.04.2016 10:46:00

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификати на многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.

15.02.2016 09:44:00

Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в Община Панагюрище – 2016 г.

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда

24.11.2015 15:29:00

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище

04.11.2015 15:34:00

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище