Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище, Първи етап: от ос 1 до ос7

14.09.2015 11:29:00

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище, Първи етап: от ос 1 до ос7

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“

03.09.2015 14:45:00

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг)

01.09.2015 09:35:00

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Домашен социален патронаж, ДЦВХУ „Св. св. Козма и Дамян“, проект „Обществена трапезария“ и ученически лагер в Община Панагюрище“ по 4 /четири/ самостоятелно обособени позиции.

Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище

28.08.2015 10:00:27

Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 ГОДИНА

06.08.2015 15:58:43

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 ГОДИНА

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете по-описателно име/заглавие на Вашата ОП; помага за индексирането)

03.08.2015 11:11:41

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище Св. Св. Кирил и Методи в ЦДГ (Целодневна детска градина) Мечо Пух – с. Оборище, община Панагюрище

28.07.2015 11:40:00

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“