Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище Св. Св. Кирил и Методи в ЦДГ (Целодневна детска градина) Мечо Пух – с. Оборище, община Панагюрище

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“ - 00564-2015-0011

Обявление

28.07.2015 11:40:00

Обявление

Документация за участие

28.07.2015 11:40:00

Документация за участие

Решениe за прекратяване № 21 от 14.08.2015 г.

28.07.2015 11:40:00

Решениe за прекратяване № 21 от 14.08.2015 г.