Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Паркоустройство и благоустрояване в ЖК "Оптикоелектрон" I, квартал 229, град Панагюрище

19.03.2015 15:38:00

Паркоустройство и благоустрояване в ЖК "Оптикоелектрон" I, квартал 229, град Панагюрище