Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Панагюрище

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Панагюрище“, по две обособени позиции: І-ва обособена позиция „Доставка на хляб и хлебни изделия“; ІІ-ра обособена позиция „Доставка на мляко“

Обявление

17.09.2015 11:09:20

Документация за участие

17.09.2015 11:09:00

Документация за участие