Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище

Договаряне без обявление по чл.90 ал.1 т.11

Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище.

Обявление

01.01.1970 02:00:00