Декември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12_30.04.2020 Основен ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км 0+000 до км 7+660,78 - подучастък от км 5+020 до км 5+220

Обява

30.04.2020 11:02:05

Документация

30.04.2020 11:02:05

Протокол

29.05.2020 15:15:22