Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Осигуряване на хотелско настаняване, хранене и зали за обучения за изпълнение на изнесените обучения - 00564-2015-0009

   

Обявление

21.07.2015 11:51:00

Обявление

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

21.07.2015 11:51:00

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

Документация за участие

21.07.2015 11:51:00

Документация за участие

Разяснения по документацията

21.07.2015 11:51:00

Разяснения по документацията

Протоколи и доклади на комисиите

21.07.2015 11:51:00

Протоколи от работата на комисията

Решения на възложителите за завършване на процедурите

21.07.2015 11:51:00

Решения на възложителите за завършване на процедурите