БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7 - ID 670751

Обявление

09.06.2015 09:19:00

Обявление

Документация за участие

09.06.2015 09:19:00

Документация за участие

Протоколи и доклади на комисиите

09.06.2015 09:19:00

Протоколи и доклади

Решения на възложителите за завършване на процедурите

09.06.2015 09:19:00

Решения на възложителите за завършване на процедурите