Преходни публикации

“Управление на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

23.03.2015 15:57:00

“Управление на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация

23.03.2015 15:55:28

Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа

23.03.2015 14:53:00

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа

Доставка и монтаж на противопожарна техника

23.03.2015 11:45:00

Доставка и монтаж на противопожарна техника

Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала

23.03.2015 11:06:00

Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи

23.03.2015 10:39:00

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи

Довеждащ водопровод до площадка за “Съоръжение за третиране и управление на отпадъци в общини Панагюрище и Стрелча и рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1"

23.03.2015 10:01:00

Довеждащ водопровод до площадка за “Съоръжение за третиране и управлениее на отпадъци в общини Панагюрище и Стрелча и рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1"