Преходни публикации

Превоз по направление Бъта – Панагюрище - Бъта

20.03.2015 14:24:00

Превоз по направление Бъта – Панагюрище - Бъта

Превоз по направление Оборище – Панагюрище - Оборище

20.03.2015 14:09:00

Превоз по направление Оборище – Панагюрище - Оборище

Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

20.03.2015 14:08:00

Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

Текущ ремонт по поддържане на улици в община Панагюрище – 2014 г.

20.03.2015 13:55:00

Текущ ремонт по поддържане на улици в община Панагюрище – 2014 г.

Строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

20.03.2015 13:35:00

Строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

Физическа и техническа охрана на обекти – общинска собственост

20.03.2015 11:17:00

Физическа и техническа охрана на обекти – общинска собственост

Доставка на мляко

20.03.2015 11:13:00

Доставка на мляко

Доставка на бакалия

20.03.2015 10:42:00

Доставка на бакалия