Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

Предмет на поръчката: Строителен надзор при изпълнение настроително-монтажни работи по проект:"Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

Наименование на изпълнителя: „ПОЛИМИТ КОНСУЛТ“ ООД

Договор: №50/28.01.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: открита процедура

Срок на действие на договора: в рамките на срока на проекта

Стойност на договора: 32 388,00лв. с ДДС

Информация за изпълнен договор

05.10.2015 13:56:00

Информация за изпълнен договор

Гаранции

07.09.2015 10:09:24

Гаранции

Информация за плащанията

20.03.2015 14:08:00

Информация за плащанията