Преходни публикации

Доставка на горива за МПС, собственост на Община Панагюрище и ОП ЧИСТОТА

20.03.2015 10:40:00

Доставка на горива за МПС, собственост на Община Панагюрище и ОП ЧИСТОТА

Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на зелени отпадъци

20.03.2015 10:37:00

Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на зелени отпадъци

Доставка на пресни плодове, зеленчуци и консерви

20.03.2015 10:25:00

Доставка на пресни плодове, зеленчуци и консерви

Доставка на хляб и хлебни изделия

20.03.2015 10:09:00

Доставка на хляб и хлебни изделия

Доставка на месо, местни изделия и риба

20.03.2015 09:25:00

Доставка на месо, местни изделия и риба

Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище

20.03.2015 09:20:00

Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище