Януари 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище

предмет: „Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, за обособена позиция 1: “Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище”

 

Наименование на изпълнителя: ОБЕДИНЕНИЕ "ПАНАГЮРИЩЕ" ДЗЗД 

Договор № 333/27.06.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: чл.14, ал.1 от ЗОП

Срок на договора: 30.10.2014 г.

 

Стойност на договора : 10 672 200 лв. без ДДС и 12 806 640 лв. с ДДС

Информация за плащанията

20.03.2015 09:20:00

Информация за плащанията

Информация за изпълнен договор

20.03.2015 09:20:00

Информация за изпълнен договор