Декември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на зелени отпадъци

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

По обособена позиция 2: “Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на “зелени” отпадъци.

Наименование на изпълнителя: ДЗЗД “ Консорциум Алдира Екоджен”

Договор: № 205/29.04.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: чл.14, ал.2 от ЗОП

Срок на действие на договора: 120 календарни дни, но не по – дълъг от 6 месеца

Стойност на договора: 233 856 лв.

Информация за плащанията

20.03.2015 10:37:00

Информация за плащанията

Информация за изпълнен договор

20.03.2015 10:37:00

Информация за изпълнен договор