Декември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Доставка на горива за МПС, собственост на Община Панагюрище и ОП ЧИСТОТА

Предмет на поръчката: „Доставка на горива за МПС, собственост на Община Панагюрище и ОП „ЧИСТОТА“

Наименование на изпълнителя: “ПЕТРОЛ” АД – град София

Дата на сключване на договор: 22.04.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: открита процедура по ЗОП

Срок на действие на договора: 22.04.2015 г.

Стойност на договора: 230 000,00 лв.

Информация за плащанията

20.03.2015 10:40:00

Информация за плащанията

Информация за изпълнен договор

20.03.2015 10:40:00

Информация за изпълнен договор