Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

По обособена позиция 1: “Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“.

Наименование на изпълнителя: „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ АД

Договор: № 65/13.03.2015 г.

Ред за избор на изпълнител: чл.14, ал.2 от ЗОП

Срок на действие на договора:

Стойност на договора: 1 823 076,00 лева

Информация за плащанията

23.03.2015 11:06:00

Информация за плащанията