Декември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Довеждащ водопровод до площадка за “Съоръжение за третиране и управление на отпадъци в общини Панагюрище и Стрелча и рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1"

Предмет на поръчката: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: “Довеждащ водопровод до площадка за “Съоръжение за третиране и управлениее на отпадъци в общини Панагюрище и Стрелча и рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1” по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Наименование на изпълнителя: “Акваконсулт” ООД

Договор: № 456/30.09.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на чл.90, ал.3 от ЗОП

Срок на действие на договора: до подписване на Акт Образец 16

Стойност на договора: 5 000,00 лв.

Информация за плащанията

23.03.2015 10:01:00

Информация за плащанията