Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка и монтаж на противопожарна техника

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня, общ. Панагюрище” по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Наименование на изпълнителя: ДЗЗД “Интелигентни системи за наблюдение и превенция на пожарите

Договор: № 334/30.06.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: открита процедура

Срок на действие на договора: 120 календарни дни

Стойност на договора: 563 962,80лв. с ДДС

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите

11.09.2015 14:18:00

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите

Информация за изпълнение на договор

27.08.2015 17:30:00

Информация за изпълнение на договор

Информация за плащанията

23.03.2015 11:45:00

Информация за плащанията