Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация

предмет: Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация във връзка с повишаване на обществената осведоменост по отношение на  проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище“

 

Наименование на изпълнителя: ЕТ „Нитос 2 – Иван Стоев“

Договор № 428/26.08.2013 г.                         

Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана

Срок на договора: съгл.чл.2 от договора не по-късно от приключването на ДБФП

Стойност на договора : 17 505 лв. без ДДС и  21 006 лв. с ДДС

 

Информация за плащанията

23.03.2015 15:55:00

Информация за плащанията