Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

Шаблон за обява

24.07.2017 15:16:11

Информация и публичност по проект Рехабилитация на улични настилки тротоари и зелени площи в град Панагюрище

22.06.2017 17:04:07

„Информация и публичност по проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер, организиране и провеждане на пресконференции, официални церемонии и публикации“; Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на брошури и пакет от промоционални материали”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦИ В С.ПОПИНЦИ, С.ЛЕВСКИ И ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

14.06.2017 10:33:21

„ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦИ В С.ПОПИНЦИ, С.ЛЕВСКИ И ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Благоустрояване на ул."Димитър Благоев" и ул."Тодор Каблешков", с.Попинци, Община Панагюрище - водопровод, етап II ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопроводи по улици "Никола Антонов" от ос.т.13 до ос.т.116 и от ос.т.9 до ос.т.8. и "Пено Колчаков" от ос.т.116 до ос.т.115, с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Подмяна на водопровод на ул. "Петко Белоконски" град Панагюрище“