Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Чучура“ гр.Панагюрище – етап /проектиране и частично благоустрояване/“.

27.07.2018 12:27:30

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Чучура“ гр.Панагюрище – етап /проектиране и частично благоустрояване/“.

„ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И В С.ПОПИНЦИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

02.07.2018 11:35:04

ОП1: Поетапна подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров", с.Елшица;ОП2: Благоустрояване на улица "Априлци" - Подмяна на водопровод и пътни работи, с.Левски ОП3: Благоустрояване на улици "Димитър Благоев" и "Тодор Каблешков" водопровод-III-ти етап, с.Попинци

ПРЕКРАТЕНА -„ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И В С.ПОПИНЦИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

20.06.2018 09:04:19

ОП1: Поетапна подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров", с.Елшица;ОП2: Благоустрояване на улица "Априлци" - Подмяна на водопровод и пътни работи, с.Левски ОП3: Благоустрояване на улици "Димитър Благоев" и "Тодор Каблешков" водопровод-III-ти етап, с.Попинци