Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица