Преходни публикации

Публичност Регионална система за управление на отпадъците

30.03.2015 10:24:00

Публичност Регионална система за управление на отпадъците

Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище по обособена позиция 2. Осигуряване на фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга

25.03.2015 13:05:00

Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище по обособена позиция 2. Осигуряване на фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга

Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище: обособена позиция 1. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и специализирани услуги, свързани с ползването на мобилни телефонни мрежи

25.03.2015 10:48:00

Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище: обособена позиция 1. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и специализирани услуги, свързани с ползването на мобилни телефонни мрежи

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на община Панагюрище

24.03.2015 10:29:00

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на община Панагюрище

Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, Общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище

24.03.2015 10:13:00

Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, Общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище

Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

23.03.2015 15:57:28

Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Извършване на консултантски услуги за строителен надзор и инвеститорски контрол

23.03.2015 15:57:28

Извършване на консултантски услуги за строителен надзор и инвеститорски контрол

„Определяне на изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище”

23.03.2015 15:57:28

„Определяне на изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище”