Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище: обособена позиция 1. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и специализирани услуги, свързани с ползването на мобилни телефонни мрежи

Предмет на поръчката: Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище: обособена позиция 1. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и специализирани услуги, свързани с ползването на мобилни телефонни мрежи

Наименование на изпълнителя: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

Договор: № 392/26.07.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: публична покана, по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок на действие на договора: 2 години или до достигане на 45 000 лв. без ДДС.

Стойност на договора: до 45 000 лв. без ДДС или 54 000 лв. с ДДС

Информация за плащанията

25.03.2015 10:48:00

Информация за плащанията