Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на община Панагюрище

Предмет на поръчката: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на община Панагюрище”

Наименование на изпълнителя: “ВЕНИТ” ЕООД – град Пазарджик

Договор: №2/09.01.2015 г.

Ред за избор на изпълнител: открита процедура по ЗОП

Срок на действие на договора: 31.12.2015 г.

Стойност на договора: 148 840,00 лв.

Информация за изпълнен договор

28.01.2016 10:43:00

Информация за изпълнен договор

Информация за плащанията

24.03.2015 10:29:00

Информация за плащанията