Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище по обособена позиция 2. Осигуряване на фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга

Предмет на поръчката: Осигуряване на цифрови телекомуникационни услуги за нуждите на Община Панагюрище по обособена позиция 2. Осигуряване на фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга

Наименование на изпълнителя: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

Договор: № 391/26.07.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: публична покана, по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок на действие на договора: 2 години или до достигане на 15 000 лв. без ДДС.

Стойност на договора: до 15 000 лв. без ДДС или 18 000 лв. с ДДС

Информация за плащанията

25.03.2015 13:05:00

Информация за плащанията