Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

09_19.06.2019 г. Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Възстановяване на магистрален водопровод, в района на яз. „Газян“, с.Бъта

19.06.2019 11:19:33

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Възстановяване на магистрален водопровод в местността „Поленак“, в района на яз. „Газян“, с.Бъта“ ("Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене - реконструкция на водопровода от О.Ш. 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 - авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444м)

06_12.06.2019 г. Благоустрояване на улици в с.Поибрене, с.Оборище и с.Попинци община Панагюрище

12.06.2019 15:48:46

по обособени позиции: обособена позиция №1: „Благоустрояване на ул. „Св.Недельо Иванов", с.Поибрене” – пътни работи; обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица "Милчовец", с.Оборище” – пътни работи; обособена позиция №3: „Благоустрояване на улица "Васил Левски", с.Попинци” – пътни работи, I етап .

05_ 21.05.2019 г. Възстановяване на магистрален водопровод в местността „Поленак“, в района на яз. „Газян“, с.Бъта“

21.05.2019 16:44:42

("Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене - реконструкция на водопровода от О.Ш. 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 - авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444м).

04_22.04.2019 г. „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор - водопровод - авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444 м.”

22.04.2019 16:51:55

при изпълнението на обект: Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучане - реконструкция на водопровод от О.Ш 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 - авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444 м.”