Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

08_14.06.2019 г. - Основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност Манзул от км 0+000 до км 7+660,78 - подучастък от км 4+745 до км 5+020

Обява

14.06.2019 14:51:26

Документация

14.06.2019 14:51:26

Протокол

23.07.2019 11:14:23