09_19.06.2019 г. Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Възстановяване на магистрален водопровод, в района на яз. „Газян“, с.Бъта

Обява

19.06.2019 11:19:33

Документация

19.06.2019 11:19:33

Протокол

23.07.2019 11:29:07