Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Доставка на строителни материали и капаци за ревизионни и дъждоприемни шахти , необходими на Община Панагюрище

07.04.2015 11:51:00

Доставка на строителни материали и капаци за ревизионни и дъждоприемни шахти , необходими на Община Панагюрище

Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места и Домашен социален патронаж в община Панагюрище

06.04.2015 15:09:00

Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места и Домашен социален патронаж в община Панагюрище

Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище

30.03.2015 16:30:00

Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище

Доставка на горива за МПС, обслужващи Общинска администрация, кметства по населени места и Домашен социален патронаж в община Панагюрище

25.03.2015 13:30:00

Доставка на горива за МПС, обслужващи Общинска администрация, кметства по населени места и Домашен социален патронаж в община Панагюрище

“Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“ ID 9038893

19.03.2015 11:50:00

“Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“ ID 9038893

„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище и упражняване на авторски надзор“ ID 9038595

19.03.2015 09:39:00

„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище и упражняване на авторски надзор“ ID 9038595

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от Общинска администрация - Панагюрище” - ID 9038566

19.03.2015 09:26:00

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от Общинска администрация - Панагюрище” - ID 9038566