“Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“ ID 9038893

“Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“ ID 9038893

Публична покана

19.03.2015 13:22:10

Документация за участие

19.03.2015 13:22:37

Документация за участие

Разяснение 20.02.2015 г.

19.03.2015 13:23:04

Разяснение 20.02.2015 г.

Протокол от работата на комисията

01.01.1970 02:00:00

Протокол от работата на комисията

Договор за изпълнение

01.01.1970 02:00:00

Договор за изпълнение