„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище и упражняване на авторски надзор“ ID 9038595

Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на  град Панагюрище  и упражняване на авторски надзорID 9038595

Информация за плащания

20.04.2015 09:15:00

Информация за плащания

Публична покана

19.03.2015 09:15:00

Техническа спецификация

19.03.2015 09:15:00

Техническа спецификация

Протокол

19.03.2015 09:15:00

Договори и споразумения

19.03.2015 09:15:00

Договор за изпълнение