Процедури по ЗОП ( след15.04.2016 г.)

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДЦПЛУ Св. Св. Козма и Дамян и ДЦДМУ Дъга в община Панагюрище по две самостоятелно обособени позиции

05.01.2018 15:08:26

Обособена позиция 1: Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на ДЦПЛУ "Св. Св. Козма и Дамян" Обособена позиция 2: Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/ за нуждите на ДЦДМУ „Дъга"