Преходни публикации

Довеждащ път до площадка на “Изграждане и съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1

23.03.2015 09:41:00

Довеждащ път до площадка на “Изграждане и съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1

Строителен надзор и инвеститорски контрол на инженеринг на проект Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище, Община Панагюрище за обект ПСОВ, гр. Панагюрище и обект „ВиК мрежа, гр. Панагюрище

21.03.2015 16:34:00

Строителен надзор и инвеститорски контрол на инженеринг на проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище, Община Панагюрище за обект „ПСОВ, гр. Панагюрище“ и обект „ВиК мрежа, гр. Панагюрище

Изпълнение на техническа помощ за управление на проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК

21.03.2015 09:41:00

„Изпълнение на техническа помощ за управление на проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище”

Превоз по направление Баня – Панагюрище - Баня

20.03.2015 15:42:00

Превоз по направление Баня – Панагюрище - Баня

Извършване на независим финансов одит на проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

20.03.2015 15:12:00

Извършване на независим финансов одит на проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

Дейности по разпространение на информация и публичност по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

20.03.2015 14:57:00

Дейности по разпространение на информация и публичност по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище

20.03.2015 14:52:00

Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище

Авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"

20.03.2015 14:39:00

Авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот"