Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Довеждащ път до площадка на “Изграждане и съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1

Предмет на поръчката: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: “Довеждащ път до площадка на “Изграждане и съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1”

Наименование на изпълнителя: “ ПРОГРАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Договор: № 481/17.10.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на чл.90, ал.3 от ЗОП

Срок на действие на договора: до подписване на Акт Образец 16

Стойност на договора: 6 000,00 лв.

 

Информация за плащанията

23.03.2015 09:41:00

Информация за плащанията