Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Изпълнение на техническа помощ за управление на проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК

Изпълнение на техническа помощ за управление  на проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище”

 

Наименование на изпълнителя: Обединение "Инвестиционно проектиране - Воронда Панагюрище"

Договор № 55/04.03.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на чл.14, ал.2 от ЗОП

Срок на договора: съгл.чл.3,ал.1 от договора до приемане на окончателния доклад на изпълнителя на СМР по проекта и извършване на окончателното плащане

Стойност на договора : 580 000 лв. без ДДС и 696 000 лв. с ДДС

Информация за плащанията

01.01.1970 02:00:00

Информация за плащанията