Април 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. 21.04.2020 14:59 Протокол
22
23
24
25
26
27
28
29
1. 29.04.2020 14:11 Протокол
30
   

Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

Прекратена 10_13.04.2020 г.Подмяна на водопроводи в с. Левски и с. Елшица Община Панагюрище по обособени позиции:

13.04.2020 14:16:38

Обособена позиция №1: Подмяна на водопровод по улици "Атанас Попов" от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул."Здравец" от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с. Левски и Обособена позиция №2: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" - Ш-ти участък, с. Елшица

09_01.04.2020 г.„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект

01.04.2020 11:58:01

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“