Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Актуализиране на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Панагюрище

03.08.2015 11:13:00

Актуализиране на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Панагюрище

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА БОР – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

22.07.2015 14:19:00

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА БОР – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА

22.07.2015 14:17:00

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА

Шаблон на публична покана

22.07.2015 14:17:00

Шаблон на публична покана

Извършване на ремонтни дейности на здравни служби по кметства в Община Панагюрище

29.06.2015 15:49:00

Извършване на ремонтни дейности на здравни служби по кметства в Община Панагюрище

„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 3+090 до км. 3+410”

26.05.2015 11:08:00

„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 3+090 до км. 3+410”

Предоставяне на обществени телефонни услуги

22.05.2015 14:09:00

Предоставяне на обществени телефонни услуги за нуждите на ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ - гр. Панагюрище” по две обособени позиции:- Обособена позиция 1. ”Предоставяне на мобилни телефонни услуги и специализирани услуги, свързани с ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Община Панагюрище” и - Обособена позиция 2. ”Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Община Панагюрище

Доставка на модулен сценичен подиум

04.05.2015 14:36:00

Доставка на модулен сценичен подиум