Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост

07.12.2015 16:58:00

Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост

Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от Общинска администрация - Панагюрище

01.12.2015 08:31:00

Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от Общинска администрация - Панагюрище

Текущ ремонт на сгради общинска собственост в две обособени позиции

27.11.2015 09:07:00

Текущ ремонт на сгради общинска собственост в две обособени позиции

Извършване на ремонтни дейности на градска минерална баня в гр. Панагюрище

05.10.2015 16:56:00

Извършване на ремонтни дейности на градска минерална баня в гр. Панагюрище

"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА “БОР” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”

18.09.2015 12:11:00

"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА “БОР” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”

Изпълнение на строително-монтажни работи за обект Укрепване на коритото на р. Луда Яна

31.08.2015 14:15:00

Изпълнение на строително-монтажни работи за обект Укрепване на коритото на р. Луда Яна

Изграждане на кътове за отдих и спорт в ОУ "Марин Дринов” , ОУ "20-ти април", СОУ "Нешо Бончев" в гр. Панагюрище и ОУ "Отец Паисий" с. Попинци, Община Панагюрище

19.08.2015 10:03:12

Изграждане на кътове за отдих и спорт в ОУ "Марин Дринов” , ОУ "20-ти април", СОУ "Нешо Бончев" в гр. Панагюрище и ОУ "Отец Паисий" с. Попинци, Община Панагюрище

Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Панагюрище

06.08.2015 12:03:00

Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Панагюрище