„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В С.БАНЯ, С.ПОИБРЕНЕ И С.ПОПИНЦИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ – РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Благоустрояване на ул.”Захари Стоянов”, с.Попинци

Обява

04.10.2018 14:30:15

Документация

04.10.2018 14:30:15

Протокол

30.10.2018 16:41:04